Regulamin

 

Klikając kup akceptujesz

e-fakturę

GWARANCJA

1. Rozruchowa

2. Taką jaką daje producent

3. Brak w gwarancji jeśli jest odnotowane lub brak w opisie.

 

ZWROTY

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni nie obejmuje oprogramowania 

Adres do zwrotu:
svanx
ul. Sienkiewicza 22
46-203 Kluczbork
Polska

1. Zwrotowi podlega towar w stanie nie naruszonym po rozpakowaniu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania ani jakichkolwiek uszkodzeń, zmniejszających jego walory estetyczne i użytkowe.

2. Towar powinien być dobrze zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem , w przeciwnym wypadku zwrot nie zostanie przyjęty, a Sprzedawca tym samym nie będzie zobligowany do zwrotu kosztów nabycia towaru (cena zakupionego przedmiotu). (oraz będzie dokumentowany fotografią jako przyszłe roszczenia).

3. Wszystkie koszty, przesyłki, koszty zwrotu i aukcji po stronie klienta dlatego przed zakupem proszę się zastanowić.

4. Nie udzielany zwrotu na oprogramowanie. Oprogramowanie stanowi specyficzną formę przedmiotu aukcji, sporządzoną w wersji internetowej, tym samym Sprzedający nie dopuszcza możliwości zwrotu oprogramowania, które już w momencie sprawdzenia poprawności i kompletności produktu może zostać wykorzystane przez Kupującego.

5. Zwrot musi być argumentowany. Kupujący nie jest zobligowany do wskazania powodu zwrotu wraz z uzasadnieniem. Pismo z rezygnacją z przedmiotu zakupu powinno zostać dołączone do zwracanego przedmiotu i przesłane na adres Sprzedającego, wskazany w rubryce: dane do zwrotu.

6. Nie akceptujemy zachowań agresywnych tacy klienci są natychmiast dodawani do czarnej listy. Każdy problem można rozwiązać kompromisowo. Dążąc do usprawnienia i podniesienia jakości świadczonych przez nas usług, staramy się wszelkie wynikłe spory lub problemy Klientów w zakresie zakupu, dostarczenia oraz rezygnacji z zakupu na naszych aukcjach internetowych rozwiązywać na drodze polubownej.

REKLAMACJE

Prawem reklamacyjnym jest gwarancja towaru. Dokument zakupu towaru ( faktura, rachunek) stanowi podstawę zgłoszenia reklamacji. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 2 lat od daty zakupu ( rachunek) lub 1 roku od daty zakupu ( faktura VAT). Ponadto- klient jest zobligowany do zgłoszenia wady przedmiotu zakupu w terminie maksymalnie 2 tygodni od zauważenia wady produktu.

1. Brak gwarancji to reklamacja nie jest uznawana. Jeżeli w opisie aukcji jest wskazane, iż Sprzedający nie udziela gwarancji na określone przedmioty, to Kupujący nie może domagać się naprawy, zwrotu albo wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, jak tez zwrotu gotówki za zakupiony przedmiot.

2. Reklamacja nie jest udzielana na towary uszkodzone jeśli w aukcji jest tak zawarte.

3. Na niektóre towary udzielana jest gwarancja rozruchowa.

4. Sprzedający nie może wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującemu, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.

5. Towary objęte innymi reklamacjami tylko przy gwarancji towaru taką jaka jest zawarta w aukcji.

6. Można dokupić gwarancję, jeśli taka istnieje i jest wystawiona lub jest zawarta nota o jej dokupieniu.

7. Nie akceptujemy zachowań agresywnych tacy klienci są natychmiast dodawani do czarnej listy. Każdy problem można rozwiązać kompromisowo. W celu dbałości o zachowanie pozytywnych relacji z klientem, Sprzedający dołoży wszelkich starań, by nie narazić Kupującego na niedogodności związane z procesem reklamacyjnym. Wszelkie wynikłe spory załatwiane są na drodze polubownej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W razie problemów prosimy o wcześniejszy kontakt zależny nam na klientach oraz dobrej opinii i długoterminowej współpracy, a są różni ludzie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub dodatkowych pytań, związanych z zawartą transakcją, Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedającym, wykorzystując dane kontaktowe zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Wszelakie konflikty oraz nieporozumienia staramy się rozwiązywać szybko i bezproblemowo dla obu stron. Nie interesuje nas klient i współpraca handlowa opierająca się na grożeniu sądami oraz kłótniami lub próbami wyłudzenia pieniędzy. W takiej sytuacji działa nasza reprezentacja prawna. Cenimy sobie współpracę z Klientami odpowiedzialnymi i rzetelnymi, gdyż jako Sprzedawca świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie i poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

3. Wskazane w ofercie aukcyjnej ceny nie podlegają negocjacji.

4. Na płatność ze strony Klienta oczekujemy maksymalnie 14 dni później anulujemy zamówienie może ktoś inny chce kupić., po upływie tego okresu zamówienie zostaje anulowane. Ponowne dokonanie zamówienia na ten sam produkt przez tego samego Klienta wymaga uprzedniego kontaktu ze Sprzedającym.